§ I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów na odległość za pośrednictwem sieci Internet, w tym składania, realizacji zamówień, a także reklamacji i zwrotu nabytego produktu. Niniejszy regulamin dotyczy zamówień składanych począwszy od dnia 25 grudnia 2014 roku.

2. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem: www.renmeb.pl jest Kraska Renata prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:

Kraska Renata "REN-MEB"

z siedzibą
Rakszawa 1559/A
37-111 Rakszawa
NIP: 6151506031
REGON: 180480032

3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie renmeb.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu, chyba że, w opisie produktu zawarta jest wyraźna informacja, iż jest on używany. 

4. Przedmiotem świadczenia o którym mowa w niniejszym regulaminie jest sprzedaż produktów określonych na stronie internetowej: www.renmeb.pl w elektronicznej formie porozumiewania się pomiędzy stronami.§ II. Zasady zamawiania i realizacji zamówień

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony www.renmeb.pl.

2. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.00, w soboty, niedziele i święta, rozpatrywane są kolejnego dnia roboczego. Realizacja zamówień następuje w ciągu 14 dni od momentu ich przyjęcia lub w momencie skompletowania wszystkich zamówionych produktów.

3. Klientami renmeb.pl mogą być osoby, które ukończyły 13 lat (K. C. Art. 11-24). Jeżeli ten warunek nie jest przestrzegany, umowa jest niewiążąca. W przypadku zakupu wiatrówki, gazów pieprzowych lub noży, kupujący musi być osobą pełnoletnią.

4. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć dodanie do Koszyka produktów z oferty renmeb.pl oraz wypełnienie "Formularza zamówienia" zgodnie z informacjami podanymi w w/w formularzu.

5. Wkrótce po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuję drogą e-mailową informację o przyjęciu zamówienia (zestawienie wybranych produktów, adres dostawy, wartość zamówienia, forma płatności, sposób wysyłki/odbioru). W razie braku otrzymania takiej informacji, Klient powinien skontaktować się z renmeb.pl drogą telefoniczną lub mailową na adres ren--meb@wp.pl.

6. Płatności za zamówione produkty można dokonać za pobraniem przy odbiorze towaru, kartą płatniczą / szybkim przelewem, przelewem na konto renmeb.pl. Formy płatności opisane są na stronie formy płatności i wysyłki

7. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze w chwili otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia;

w przypadku płatności przelewem w chwili wpłynięcia środków pieniężnych na rachunek Sprzedawcy;

w przypadku płatności e-przelewem lub kartą kredytową potwierdzenia dokonanej płatności;

8. Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania, w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia.

8. W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia, nie zostanie uregulowana płatność, renmeb.pl zastrzega sobie prawo do automatycznego anulowania zamówienia.

10. W przypadku niedostępności części produktów w zamówieniu, Klient informowany jest o stanie zamówienia. Może wtedy podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie części lub całości zamówienia). W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 3 dni ze strony Kupującego, sklep zastrzega sobie możliwość wysłania dostępnych pozycji w zamówieniu bądź anulowania zamówienia.

11. W przypadku zamówienia zapłaconego, gdy sklep nie jest w stanie zrealizować zamówienia w całości, renmeb.pl informuje Konsumenta o tym fakcie. W przypadku rezygnacji z brakującej pozycji lub z całego zamówienia, renmeb.pl zwraca przedpłatę na podane przez Konsumenta konto bankowe w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia zwrotu pieniędzy.

12. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. W przypadku wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży, renmeb.pl zastrzega sobie prawo korekty i wysłania niepełnego zamówienia bądź anulowania zamówienia.

13. Na czas, po jakim zamówione produkty trafiają do rąk osoby zamawiającej, składa się czas realizacji zamówienia oraz czas, jaki jest potrzebny kurierowi na dostarczenie przesyłki pod wskazany przez Kupującego adres, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze.

14. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej renmeb.pl, są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i jest wyrażona w złotych polskich.

15. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny. Fakturę VAT wystawiamy na indywidualne życzenie osoby zamawiającej.

16. Klient może anulować złożone zamówienie telefonicznie bądź e-mailowo pod adresem ren--meb@wp.pl, do momentu zmiany statusu zamówienia na "W realizacji".§ III. Wysyłka i zapłata

1. Towary zamówione w sklepie internetowym www.renmeb.pl dostarczamy na teren całej Polski za pośrednictwem własnego transportu jak również kuriera. Czas dostawy to 7-14 dni robocze do większości miejsc w Polsce (do małych i bardzo oddalonych miejscowościach czasami 21 dni robocze), w przypadku braku (wyprzedania) towaru przesyłka wyjątkowo może potrwać do 30 dni roboczych.

2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez firmę kurierską, a także za uszkodzenia przesyłki powstałe na skutek działania firm kurierskich. Klient jest zobowiązany sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru, w obecności pracownika firmy kurierskiej, niezwłocznie zgłosić stosowną reklamację do firmy przewozowej oraz poinformować o tym fakcie e-mailem na ren--meb@wp.pl.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki, powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkody podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

3. W dniu wysyłki zamówienia Klient jest informowany o tym fakcie na adres poczty podawanego przy rejestracji,lub telefonicznie

4. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w renmeb.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. § IV. Zwrot towaru i wymiany

1. Zgodnie z ustawą z 24 czerwca 2014 "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Konsument, może odstąpić od umowy i zrezygnować z towaru kupionego w sklepie renmeb.pl bez podania przyczyny, w ciągu czternastu dni od daty odebrania przesyłki.

2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony ze wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Wraz z odsyłanym towarem, Klient jest zobowiązany zwrócić wszelkie produkty, które otrzymał gratisowo. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni kalendarzowych.

3. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim paragonem, dokumentami i pisemnym oświadczeniem o rezygnacji z zakupu na nasz adres siedziby sklepu.

4. W przypadku zwrotu lub wymiany, w zamówieniu opłaconym przelewem z konta zagranicznego pieniądze są zwracane na konto wskazane przez klienta lub na to, z jakiego wyszedł przelew. Jednakże w przypadku przelewu zwrotnego renmeb.pl zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztem wykonania przelewu.

5. Koszty przesyłki wymienianego towaru pokrywa klient w obie strony. Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt renmeb.pl nie są przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia drogą mailową bądź telefoniczną.

6. Koszty przesyłek, w przypadku wymiany towaru wynikającej z błędnej realizacji zamówienia przez sklep renmeb.pl, pokrywa renmeb.pl. W przypadku stwierdzenia pomyłki renmeb.pl zwróci Klientowi koszt wysyłki do renmeb.pl, w kwocie wynikającej z kwoty na liście przewozowym.

7. Towar, którego zwrot/wymiana nie zostanie uznana (odesłany po wymaganym terminie, niezawierający rachunku bądź pisma reklamacyjnego, bez metek lub pudełka, zabrudzony, uszkodzony), będzie odesłany na koszt Klienta.

8. W przypadku odstąpienia klienta od umowy zwrot wpłaconej przez Klienta kwoty nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni na podany przez klienta rachunek bankowy lub w inny sposób wskazany przez klienta. Zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

ZWROTY

Zwracany towar należy przesłać transportem we własnym zakresie. Koszt transportu pokrywa Klient. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy zawartej w naszym regulaminie 

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

Zwrotu towaru nie może dokonać osoba zamawiająca produkt wykonywany na jego specjalne zamówienie, uwzględniający indywidualne preferencje klienta. Uwaga ta dotyczy produktów, które tworzone są z szerokiej gamy dostępnych opcji, dotyczących m.in wyboru materiałów, kolorystyki oraz zmiany wymiaru.

Proszę odesłać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. 

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 

Należy wypełnić poniższy formularz i wysyłać go ze zwracanymi rzeczami na adres siedziby sklepu:

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Ja .............................................................................................................................

niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy

................................................................................................................................

Numer zamówienia......................................................................................................

Data zawarcia umowy to..............................................................................................

data odbioru ..............................................................................................................

Imię i nazwisko...........................................................................................................

Adres.........................................................................................................................

Data..........................................................................................................................

Numer rachunku bankowego…………………………………………………………………………………....................§ V. Reklamacje

1. Sklep internetowy renmeb.pl rozpatruje reklamacje zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego (art. 556-5764, Dz.U z 18.05.1964r Nr 16 poz. 93 ze zm), oraz ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.

2. Odpowiadamy za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.

3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.

4. Nieodpłatność naprawy i wymiany w rozumieniu ust. 3 oznacza, że renmeb.pl ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez klienta, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia. 

5. Klient może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia

6. W celu złożenia reklamacji dotyczącej zakupionego produktu i usprawnienia procesu reklamacji kupujący może składać reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem ren--meb@wp.pl, lub w formie pisemnej na adres siedziby sklepu.

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

Imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego

Datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji

Przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego

Wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację§ VI. Prawa autorskie

1. Wszelkie majątkowe prawa autorskie do zdjęć oraz wszystkich tekstów znajdujących się na stronie sklepu internetowego renmeb.pl należą do sklepu. Z chwilą nabycia produktu, majątkowe prawa autorskie do zdjęć, tekstów nie przechodzą na klienta. 

2. Wykorzystanie materiałów, w tym zdjęć i tekstów zawartych na stronie internetowej www.renmeb.pl bez zgody ich autora czy posiadacza majątkowych praw autorskich, dla jakichkolwiek celów innych niż związanych z produktami renmeb.pl, stanowi naruszenie prawa autorskiego, nawet gdy nie wiąże się z uzyskaniem korzyści materialnych. § VII. Ochrona danych osobowych

1. Powierzone dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu: 

- Realizacji umowy

- Wysłania zamówienia

- Wystawienia faktury VAT lub paragonu imiennego

2. Jeśli klient wyrazi zgodę, jego dane osobowe mogą być wykorzystane dla celów informowania go o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep renmeb.pl. 

3. Każdy klient po zarejestrowaniu się ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, zmiany poprzez formularz w Profilu użytkownika, a także usunięcia z bazy danych po zgłoszeniu chęci usunięcia na e-mail: ren--meb@wp.pl. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: 

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

Rozporządzenie z dnia 29.04.2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024)

4. Klienci mogą przeglądać stronę internetową renmeb.pl bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.§ VIII. Pozostałe ustalenia

1.  Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia. 

2.  W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem, stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

3.  Różnice w wyglądzie towarów sprzedawanych w naszym sklepie internetowym wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego (kolor towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru. 

4.  Złożenie zamówienia w sklepie internetowym renmeb.pl oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu.

5. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i wysłanie go do administratorów sklepu. Użytkownikiem Klientem może zostać osoba pełnoletnia, osoba niepełnoletnia po uzyskaniu zgody rodziców lub opiekunów prawnych oraz osoba prawna. Nie kontrolujemy ani nie weryfikujemy danych identyfikacyjnych użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym. Nasza firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za podanie danych identyfikacyjnych niezgodnych ze stanem faktycznym. Wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego przez użytkownika oznacza jego zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie zawartych w nim informacji przez naszą firmę w zakresie realizacji zamówień oraz celach marketingowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. nr 133, poz.883).

6. Informacje o oferowanych produktach są w pełni opisane odrębnie do każdego produktu. 

Reklamacje na meble ogrodowe

  1. Jeśli Klient zauważy, że produkt który otrzymał posiada wady techniczne, jakościowe lub inne powstałe podczas dostawy, ma prawo do złożenia reklamacji. Należy wtedy odesłać wadliwy towar w przeciągu 14 dni od daty otrzymania produktu wraz z opisem przyczyn reklamacji załączając formularz reklamacyjny na adres Sklepu.
  2. Reklamacje mogą być składane zarówno drogą mailową na adres sklep@renmeb.pl jak i w formie pisemnej na adres Sklepu. Formularz reklamacyjny znajduje się na stronie Zwroty i reklamacje.
  3. Sklep ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta.
  4. W przypadku uznania przez sprzedawcę reklamacji, zostanie kupującemu wskazany proponowany przez sprzedawcę sposób i tryb postępowania przy jej realizacji (np. sposób zwrotu przez kupującego towaru, sposób odbioru nowego itp.). W takim przypadku sprzedawca ponosi również koszty transportu reklamowanego towaru. W przypadku odmowy uznania reklamacji kupującemu zostanie przedstawione uzasadnienie tej odmowy.
  5. Przy odbiorze bardzo prosimy o dokładne sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności kuriera. W przypadku, gdy paczka jest otwarta lub w widoczny sposób uszkodzona, należy spisać w obecności kuriera protokół szkody (odpowiedni druk reklamacyjny posiada przy sobie kurier firmy przewozowej) i nie odbierać przesyłki oraz niezwłocznie skontaktować się ze z nami.
  6. Wymiary produktów tartacznych, do których zaliczamy: płoty, altany, drewniane domki narzędziowe, pergole, wiaty i garaże, a także drewniane place zabaw do użytku prywatnego, mogą się nieznacznie różnić od specyfikacji podanej na stronie w zakresie wymiarów – do max 5% ze względu na charakterystykę obróbki drewna w tartaku. Wyżej wspomniana różnica w wymiarach nie stanowi podstawy do złożenia reklamacji.
  7. Produkty tartaczne, do których zaliczamy: płoty, altany, drewniane domki narzędziowe, pergole, wiaty i garaże, a także drewniane place zabaw do użytku prywatnego, mogą zawierać sęki oraz drobne pęknięcia nie przekraczające 10% elementu. Te cechy drewna nie stanowią podstawy do złożenia reklamacji.